Kryteria założenia dachu

Kryteria założenia dachu

Tak zwane zielone dachy od lat cieszą się wielką popularnością w krajach Europy Zachodniej. Dość dużą ich liczbę możemy spotkać w Niemczech. W Polsce dachy te dopiero się pojawiają. Wiele osób rezygnuje z założenia takiego dachu z obawy przed wymagającą pielęgnacji roślinnością oraz wysokimi kosztami. Jeśli jednak już zdecydujemy, że chcemy mieć właśnie taki dach warto zdać sobie sprawę z tego, że nie na każdym rodzaju dachu można zasadzić roślinność. Wskazuje się na dwa podstawowe kryteria, które decydują o tym czy możemy zdecydować się na wykonanie zielonego dachu. Jedno kryterium to nośność konstrukcji dachu. Chodzi o to, że ziemia wraz z roślinnością stanowi dość duże obciążenie. Jeśli nośność dachu jest zbyt niska trzeba będzie zrezygnować z pomysłu założenia takiego dachu. Czasem wystarczy jednak zasadzić jedynie niską, trawiastą roślinność. Drugie kryterium dotyczy stopnia nachylenia dachu. Rośliny mogą być sadzone na dachach płaskich lub też takich, których spadek nie jest większy niż dziesięć stopni. W przypadku dachów o spadku przekraczającym dziesięć stopni możemy zastosować jedynie bardzo niskie rośliny. Dodatkowo podłoże musi być odpowiednio zabezpieczone przed ewentualnym zsunięciem się roślinności. Zabezpieczenia te muszą być koniecznie wykonane jeśli stopnień nachylenia jest większy niż dwadzieścia trzy stopnie.