Odpowiednie uprawnienia budowlane

Odpowiednie uprawnienia budowlane

Jeśli decydujemy się na budowę domu musimy zapewnić sobie kogoś, kto ten dom wybuduje. Stosowna ustawa nakłada na osoby, które chcą wykonywać zawód budowlańca odpowiednie obowiązki. Wynika to z tego, że prowadzenie działalności budowlanej wymaga od osoby posiadania odpowiedniej wiedzy z zakresu technicznego. Obowiązujące w Polsce normy prawne pozwalają na wykonywanie zawodu budowlańca jedynie odpowiednim osobom. Aby osoba uzyskała uprawnienia budowlane musi zdać egzamin państwowy, który obejmuje między innymi znajomość przepisów prawnych. Warto pamiętać o tym, że firmę budowlaną może założyć każdy. Jeśli jednak chcemy wykonywać funkcje kierowniczo – nadzorcze musimy legitymować się określonymi uprawnieniami budowlanymi. Pojawia się więc pytanie gdzie można sprawdzić czy osoba, która ma kierować budową naszego domu takowe uprawnienia posiada? Rejestr takich osób prowadzony jest przez Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Rejestr ten jest zupełnie jawny. Każdy ma prawo do sprawdzenia zakresu uprawnień konkretnej osoby, która ma kierować budową ich domu. Rozwiązanie takie ma zapewnić bezpieczeństwo osobom, które decydują się na zatrudnienie firmy budowlanej do budowy domu. Raczej należy wystrzegać się zatrudniania firm, które nie mają w swoich szeregach osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane.