Trzy warstwy dachu

Trzy warstwy dachu

Kiedy zastanawiamy się nad czym czy zdecydować się na to aby nad naszym domem był dach pokryty roślinnością warto pamiętać o tym, że takie dachy mają wiele zalet. Ich założenie nie jest też aż tak skomplikowane jakby to mogło się wydawać. Niemniej jednak lepiej zatrudnić do tego fachowca. Dach pokryty roślinnością składa się z czterech warstw: warstwy ochronnej, drenażowej, filtrującej oraz specjalnego podłoża. Warstwa ochronna określana jest także jako warstwa przeciwkorzeniowa. Zadaniem tej warstwy dachu jest zabezpieczenie konstrukcji dachu przed korzeniami roślin, które pokrywają dach. Zadaniem warstwy drenażowej jest utrzymywanie właściwej wilgotności podłoża. Warstwa ta ma na ogół grubość od trzech do osiemnastu centymetrów. Do wykonania tej warstwy używa się materiałów bardzo lekkich oraz sypkich. Najczęściej używanym materiałem jest po prostu żwir. Zadaniem warstwy filtrującej jest uniemożliwianie zatkania porów warstwy drenującej przez cząstki gleby. Dzięki tej warstwie możliwy staje się właściwy odpływ wody. Nie dochodzi także do wypłukiwania składników mineralnych w podłoża. Podłoże z punktu widzenia roślin jest warstwą najważniejszą. To bowiem właśnie na tej warstwie rosną bezpośrednio rośliny. Aby rośliny mogły dobrze rosnąc podłoże to musi być odpowiednie. Do wykonania podłoża używa się na ogół różnych składników.