Jak zmieniało się budownictwo

Jak zmieniało się budownictwo

Jak wszyscy wiemy, ludzie pierwotni raczej nie od razu zaczęli budować domy dla siebie i swoich najbliższych. Początkowo zamieszkiwali oni jaskinie i groty, które chroniły przed zimnem i atakami dzikich zwierząt. Z czasem jednak zaczęto wykorzystywać kamienie do budowania trwalszych domów, budowano także chaty z drewna, gałęzi i różnych przydatnych występujących w przyrodzie materiałów. Budowa domu z cegieł była praktykowana w budownictwie już w czasach starożytnych, od piątego tysiąclecia przed naszą erą. Początkowo stosowano cegłę wypalaną na słońcu, później wypalaną z gliny, zaś w dziewiętnastym wieku zaczęto używać cegły wapienno-piaskowej. Budownictwo dom jest niewątpliwie branżą, która rozwija się bardzo dynamicznie, ze względu na ciągłą konieczność budowania lub modernizowania budynków. Architektura jest nierozerwalnie związana z budownictwem, obie dziedziny wzajemnie uzupełniają się. Obie branże są niezwykle popularne, ponieważ każdy chciałby mieć swój własny dom, zaprojektowany i wybudowany na podstawie własnych upodobań. Meble do domu powinny pasować do całego budynku. Korzystamy zatem równie chętnie nie tylko z usług budowniczych i architektów, lecz także z osób zajmujących się aranżacją wnętrz. Aranżacja wnętrz jest obecnie niezwykle modnym zawodem.