Instalacja ogrzewania podłogowego i jej skuteczność

Ogrzewanie podłogowe jest coraz częściej instalowane w nowo budowanych domach. Jest to rodzaj instalacji, która wykorzystuje zatopione w betonowej posadzce równo i gęsto ułożone rurki, w których płynie ogrzana przez piec centralnego ogrzewania woda. W ten sposób gorące rurki z tworzywa sztucznego ogrzewają cała powierzchnię betonowej posadzki, a ta akumuluje przyjęte ciepło. Następnie beton oddaje zakumulowane ciepło całą swoją powierzchnią do pomieszczenia. W ten sposób ciepła woda w rurkach ogrzewa pomieszczenie nawet wówczas, gdy piec już jej nie nagrzewa. Możliwe jest więc okresowe włączanie i wyłączanie się pieca, a temperatura powietrza w pomieszczeniu nie będzie się bardzo wahać. Ogrzewanie podłogowe jest na pewno bardzo ekonomicznym ogrzewaniem, bowiem nie potrzebuje bardzo częstego dogrzewania wody zawartej w instalacji centralnego ogrzewania. Jest to rodzaj ogrzewania, który w przeciwieństwie do każdego innego systemu, nie zabiera również miejsca w pomieszczeniach. Przykładem innych instalacji są kaloryfery, które umieszczane są najczęściej na ścianach pod oknami, piece lub kominki. Jedyną wadą ogrzewania podłogowego jest jednak konieczność ograniczenia się z rodzajem okładziny podłogowej. W tym wypadku należy bowiem ograniczyć się do materiałów, które nie posiadają zbyt wysokiej izolacyjności cieplnej i łatwo przekazują ciepło z posadzki betonowej do pomieszczenia.