Instalacje wodociągowe w domu – dostawa wody

Dawno minęły czasy, kiedy wodę czerpano ze studni. Jedynie na wsiach można spotkać jeszcze unikalne i zabytkowe już studnie. Dzisiaj każdy dom zaopatrzony jest w instalację wodociągową. Jest ona zaprojektowana i usytuowana tak, by dostarczyć mieszkańcom wodę, zgodnie z przeznaczeniem. Woda musi spełniać parametry określone w Polskiej Normie. Instalacja powinna być wykonana tak, by woda zimna mogła być dostępna na wypadek pożaru. Rury, przewody i inne elementy instalacji wodociągowej powinny być odporne na korozję. Może ona powodować pogorszenie jakości wody lub niszczenie instalacji wodociągowej. Woda nie może być narażona na wtórne zanieczyszczenia, dlatego instalacje powinny mieć zabezpieczenia, by do tego nie dopuścić. W każdym domu powinien być zamontowany wodomierz. Zgodnie z wymogami Instalacji Wodomierza należy go zamontować wewnątrz lub na zewnątrz budynku na połączeniu instalacji wodociągowej zimnej wody, tak by był łatwo dostępny. Wodomierz zapisuje ilość zużytej wody. Stan wodomierza jest podawany do Zakładu Usług Komunalnych i na jego podstawie sporządza się fakturę za zużycie wody oraz odprowadzenie ścieków w miesiącu. Każdy właściciel domu powinien pamiętać, że jeśli ma doprowadzone dwie instalacje wodociągowe: na działce i wewnątrz domu, każda powinna być zaopatrzona w oddzielny wodomierz.