Jak właściwie wykonać instalację elektryczną

Instalacja elektryczna powinna być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka posiadającego uprawnienie do prac elektrycznych i wykonywania odpowiednich pomiarów do określonej granicy napięcia elektrycznego. W przypadku, gdy instalacja elektryczna zostanie wykonana przez osobę nie posiadającą właściwych uprawnień, nie będzie możliwy odbiór domu po jego budowie, jak również uniemożliwione zostanie zameldowanie i zamieszkanie w takim budynku. Przed wykonaniem instalacji elektrycznej w nowym domu, jego właściciel powinien dokładnie przeanalizować projekt instalacji i wprowadzić ewentualne poprawki. W szczególności ważne jest, by dokładnie sprawdzić umiejscowienie punktów oświetleniowych oraz wszystkich gniazdek elektrycznych. Ważne jest dopasowanie projektu do konkretnych potrzeb mieszkańców z uwzględnieniem miejsc, w których trzeba będzie w przyszłości podłączyć znajdujące się w domu urządzenia elektryczne, takie jak telewizor, komputer, sprzęt hi-fi, lampki nocne, choinka świąteczna, a także urządzenia gospodarstwa domowego (lodówka, kuchenka elektryczna, czajnik elektryczny, robot kuchenny i inne). Podczas realizacji inwestycji związanej z instalacją elektryczna należy również dopilnować, by elektryk wykonał odpowiednie zabezpieczenia przed przepięciami, w tym również przed przepięciami związanymi z wyładowaniami atmosferycznymi.