Najbardziej ekonomiczne systemy ogrzewania domu

Decydując się na konkretny wybór systemu centralnego ogrzewania, najczęściej najważniejszym argumentem branym pod uwagę jest czynnik ekonomiczny. Obecnie wśród rozmaitych systemów, najbardziej oszczędne jest ogrzewanie na paliwo stałe. Po pierwsze kocioł na tego rodzaju paliwa jest stosunkowo niedrogi, a nadto cena węgla, drewna, koksu, miału węglowego lub różnego rodzaju brykietów jest zdecydowanie niższa niż cena gazu lub oleju. Niestety ogrzewanie tego rodzaju posiada również swoje wady. Pierwszą z nich jest zdecydowanie duży nakład pracy związany z utrzymaniem w piecu ognia i jego podtrzymywaniem. Kolejną wadą ogrzewania na paliwa stałe są również uboczne produkty spalania, takie jak sadza, dym i popiół. Często więc nie można zastosować tego rodzaju pieca na terenach objętych szczególnymi zasadami ochrony środowiska. Z powyższych rozważań wynika, że mimo, iż ogrzewanie na paliwa stałe jest wprawdzie ekonomiczne, ale mało wygodne. Często więc współcześni inwestorzy decydują się na trochę droższe systemy ogrzewania, jednak pozwalające na znaczne oszczędzenie czasu ich obsługi, a także zmniejszające ilość produktów ubocznych. Ostatnio dużą konkurencją na rynku grzewczym są nowoczesne pompy ciepła, które wprawdzie wymagają dużych inwestycji w chwili instalowania systemu, niemniej w procesie jego użytkowania są zdecydowanie najtańsze.