Ogrzewanie nadmuchowe – komfort i oszczędność

Współcześnie popularne jest ogrzewanie nadmuchowe domu. Tradycyjne grzejniki z wodą zastępuje się instalacją nadmuchową. Działa ona na zasadzie cyrkulacji powietrza, czyli ciepłe powietrze wdmuchiwane do pomieszczenia przez system kanałów wentylacyjnych miesza się z powietrzem zimnym. Zmiana temperatury na wyższą następuje w kilka do kilkunastu minut. W przeciwieństwie do ogrzewania centralnego nie trzeba czekać, aż rozpali się w piecu i woda w grzejnikach zagrzeje się, dając ciepło w budynku. Podstawą w ogrzewaniu nadmuchowym jest piec zasilany olejem opałowym, gazem lub ciepła wodą. Z niego przez przewody wydmuchiwane jest ciepłe powietrze. Instalacje wykonuje się zazwyczaj z blachy ocynkowanej, zaizolowanej wełną mineralną i umieszcza się je zazwyczaj pod stropem piwnic lub na poddaszu. Istnieją także nagrzewnice elektryczne. Piecem w ogrzewaniu nadmuchowym steruje także termoregulatorem. Jest to wygoda i komfort. Oprócz tych zalet, ogrzewanie nadmuchowe ma wiele innych pozytywnych aspektów. Przede wszystkim powietrze jest ciągle nawilżane. Odpowiedni nawilżacz powietrza jest zamontowany przy tego typu ogrzewaniu i sam włącza się, kiedy wilgotność zmniejsza się. Ogrzewanie nadmuchowe daje także możliwość filtrowania powietrza. Polega to na tym, że powietrze z zewnątrz za pomocą czerpni zewnętrznej miesza się z powietrzem wewnątrz domu.