Wpływ współczynnika przenikalności okien na efektywność ogrzewania

Największe koszty utrzymania domu związane są z pokrywaniem wydatków na ogrzewanie domu. Bez względu na rodzaj systemu grzewczego, każdy z nich pochłania znaczne kwity pieniędzy. Obecnie najczęściej domy są ogrzewane na paliwa stałe, takie jak drewno, węgiel, miał węglowy, groszek, brykiet drewniany i pelet. Wprawdzie tego rodzaju paliwo oceniane jest jako najtańsze, jednak nie oznacza, że nie pochłania znacznej części domowego budżetu każdej rodziny. Koszt ogrzewania jest uzależniony jednak nie tylko od rodzaju paliwa i rodzaju systemu centralnego ogrzewania, ale również wynika z docieplenia budynku, ewentualnych mostków cieplnych występujących w bryle budynku, a także od jakości okien. Powszechnie bowiem mówi się o dużych stratach ciepła związanymi z nieszczelnymi oknami. Nawet w przypadku bardzo mocnego nagrzania pomieszczeń i uzyskania wysokiej temperatury, przy bardzo nieszczelnych oknach, taki poziom ciepła może się utrzymać wyłącznie przez bardzo krótki czas. Dlatego coraz więcej osób, które wymienia stare okna na nowe, lub instaluje okna w nowo wybudowanych domach, zwraca uwagę na parametry okien wpływające na ich termoizolacyjność. O tego rodzaju funkcjach decyduje współczynnik przenikalności cieplnej określany literą „U”. Im niższa jest jego wartość, tym szczelność i termoizolacyjność okien jest wyższa.